Gratis informatie-avond / lezing over adhd en add


        16 februari 2018


Voor iedereen die meer wil begrijpen van ADHD en/of ADD.  Wat gebeurt er in het hoofd?
Wat zie ik hiervan? Hoe kan en wil ik hiermee omgaan?

Onderwerpen
- Wat is adhd / add en wat is het verschil
- Verschillende soorten hulpverlening
- Uitleg van de rol van een coach bij adhd / add begeleiding
- Informatie over medicatie en stempel
- Anekdotes over gebeurtenissen in het leven met adhd / add, denk aan werk, hobby's, school, het gezin en adhd
- gedragsproblemen bij adhd en add
- (doorbreken van) patronen in het gedrag

Ik hecht veel waarde aan persoonlijk contact en de ruimte tot stellen van vragen. Zodat je daadwerkelijk met zinvolle informatie en inzichten over adhd, add naar huis gaat. 

Om deze  reden zijn er maximaal 12 plekken per bijeenkomst beschikbaar.


Schrijf je in door een mail te sturen naar info@lvcoaching.nl of klik op INSCHRIJVEN GRATIS LEZING